A PLENA INCLUSIÓN DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Se observas a realidade a través dos lentes da inclusión, quererás apoiar e participar!

A vontade da ASCM é a de prestar servizos e manter presenza, de xeito transveral, en distintos eidos da vida pública; loitando por acadar a plena inclusión das persoas con discapacidade na sociedade actual.

Asesoramento

Asesoramento

O obxectivo principal deste departamento é o de ofrecer información ás socias e socios.

Accesibilidade

A accesibilidade é un aspecto crucial para a inclusión das persoas con discapacidade.

Deporte Adaptado

Desde ASCM realízase un importante esforzo de promoción da práctica do deporte adaptado.

Emprego e Formación

Promover tarefas de orientación, procura e seguemento de emprego, análise perfil laboral.

Transporte Adaptado

As persoas con mobilidade reducida precisan dun servizo de transporte público adaptado.

Voluntariado inclusivo

O principal signo de identidade do equipo de voluntariado da ASCM é o seu carácter inclusivo.

Muller

Dar visibilidade á discriminación interseccional que afecta o colectivo de mulleres.

Cultura

Participación das persoas con mobilidade reducida en diversas actividades no eido cultural.

Interxeneracional

Práctica de actividades có obxectivo de favorecer un envellecemento activo

Solicita máis información

A chave é sensibilizar á cidadanía sobre a riqueza das distintas capacidades existentes na sociedade. Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, …