CANLE DE DENUNCIAS

Permita identificar conductas irregulares na entidade e áreas de mellora na xestión interna.

Este canle para o envío de denuncias está a disposición de todos os grupos de interese: persoal contratado, persoas voluntarias, doantes, persoas relacionadas coa entidade, proveedores, etc. Podes consultar o procedemento da canle na seguinte ligazón: Procedemento canle de denuncias.

A ASCM habilita un enderezo electrónico específico para recoller as denuncias que queiran formular: canledenuncias@ascmgalicia.org.

Solicita máis información

A chave é sensibilizar á cidadanía sobre a riqueza das distintas capacidades existentes na sociedade. Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, …