TRANSPARENCIA

A ASCM considera a transparencia unha cuestión fundamental

As persoas doantes esixen un alto grao de información sobre as organizacións coas que colaboran. A intención de ASCM é amosar, de xeito claro, o esforzos realizados nas áreas nas que ten maior grao de experiencia, que a súa comunicación é fiable e non induce a erro ou que poden coñecer os ingresos e gastos da entidade, entre outros indicadores.

Para ofrecer información relevante e completa, os Principios de Transparencia e Boas Prácticas da ASCM, permiten acceder ás memorias anuais da ASCM, aos estatutos, ao plan estratéxico da entidade, ao Plan específico de Voluntariado, ao código ético e de conducta (aplicado pola ASCM), aos membros da Xunta Directiva e a un Canal de Denuncias aberto a ser empregado polas persoas sociais, persoal contratado e sociedade en xeral para comunicar de xeito fiable calquera problemática que poida producirse na relación coa ASCM.

Xunta Directiva

Canle de denuncias

Estatutos

Publicacións

Auditoría/Contas

Código Ético

Memoria Anual 2019

Solicita máis información

A chave é sensibilizar á cidadanía sobre a riqueza das distintas capacidades existentes na sociedade. Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, …