TRANSPARENCIA

A ASCM considera a transparencia unha cuestión fundamental

As persoas doantes esixen un alto grao de información sobre as organizacións coas que colaboran. A intención de ASCM é amosar, de xeito claro, o esforzos realizados nas áreas nas que ten maior grao de experiencia, que a súa comunicación é fiable e non induce a erro ou que poden coñecer os ingresos e gastos da entidade, entre outros indicadores.

Para ofrecer información relevante e completa, os Principios de Transparencia e Boas Prácticas da ASCM, permiten acceder ás memorias anuais da ASCM, aos estatutos, ao plan estratéxico da entidade, ao Plan específico de Voluntariado, ao código ético e de conducta (aplicado pola ASCM), aos membros da Xunta Directiva e a un Canal de Denuncias aberto a ser empregado polas persoas sociais, persoal contratado e sociedade en xeral para comunicar de xeito fiable calquera problemática que poida producirse na relación coa ASCM.

Xunta Directiva

Canle de denuncias

Estatutos

Publicacións

Auditoría

Código Ético

Memoria Anual

Solicita máis información

A chave é sensibilizar á cidadanía sobre a riqueza das distintas capacidades existentes na sociedade. Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, …