TRANSPARENCIA

A ASCM considera a transparencia unha cuestión fundamental

image

As persoas doantes esixen un alto grao de información sobre as organizacións coas que colaboran. A intención de ASCM é amosar, de xeito claro, o esforzos realizados nas áreas nas que ten maior grao de experiencia, que a súa comunicación é fiable e non induce a erro ou que poden coñecer as contas anuais da entidade, entre outros indicadores.

ASCM forma parte das entidades acreditadas por Fundación Lealtad.  Dentro dos seus Principios de Transparencia e Boas Prácticas da ASCM,  as persoas interesadas poderán acceder ás memorias anuais da ASCM, aos estatutos, ao plan estratéxico da entidade, ao Plan específico de Voluntariado, ao código ético e de conducta (aplicado pola ASCM), aos membros da Xunta Directiva e a unha Canle de Denuncias aberta a ser empregada polas persoas sociais, persoal contratado e sociedade en xeral para comunicar de xeito fiable calquera problemática que poida producirse na relación coa ASCM.

Xunta Directiva

Canle de denuncias

Estatutos

Publicación 30 Aniversario ASCM

Auditoría/Contas 2022

Auditoría/Contas 2023

Código Ético

Memoria Anual 2023

Solicita máis información

A chave é sensibilizar á cidadanía sobre a riqueza das distintas capacidades existentes na sociedade. Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, …