ASESORAMENTO

Vantaxes e outras medidas de apoio existentes para persoas con discapacidade

O obxectivo principal deste departamento é o de ofrecer información ás socias e socios sobre as vantaxes e outras medidas de apoio existentes para persoas con discapacidade. Algúns dos ámbitos de información destacados son:

  • Información de ámbito xeral.
  • Recoñecemento, declaración e calificación do grao de discapacidade.
  • Beneficios fiscais.
  • Prestacións económicas, sociais e sanitarias, ás que poden acceder as persoas con mobilidade reducida.
  • Adaptacións no fogar.
  • Información sobre subvencións e axudas de organismos públicos.
  • Información relativa a aspectos xurídicos.
  • Información sobre trámites administrativos.

Cada un dos departamentos que conforman a unidade de información e asesoramento da ASCM están encargadas de facer seguementos, resolver dúbidas ou solucionar problemas que poidan xurdir aos demandantes do servizo.

Solicita máis información

A chave é sensibilizar á cidadanía sobre a riqueza das distintas capacidades existentes na sociedade. Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, …