Paula Gárate Formoso

Presidenta

Yeyé Castro Brea

Vicepresidenta

Antonia Espiñeira Freire

Tesorera

Javier Rodríguez del Río

Secretario

Basilio Durán Cupeiro

Vogal

Eva Losada Fonticoba

Vogal

Lino Amado Cebreiro

Vogal

Lucía Fontán Rico

Vogal

Esther Martinez Bouza

Vogal

Abelardo Teijido Lage

Vocal

Solicita máis información

A chave é sensibilizar á cidadanía sobre a riqueza das distintas capacidades existentes na sociedade. Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, …