Paula Gárate Formoso

Presidenta

Yeyé Castro Brea

Vicepresidenta

Alvaro Illobre Saavedra

Tesorero

Abelardo Teijido Lage

Vogal

Basilio Durán Cupeiro

Vogal

Eva Losada Fonticoba

Vogal

Lino Amado Cebreiro

Vogal

Rosi Lopez Losada

Vogal

Esther Martinez Bouza

Vogal
Antonia Espiñeira Freire

Antonia Espiñeira Freire

Secretaria

Solicita máis información

A chave é sensibilizar á cidadanía sobre a riqueza das distintas capacidades existentes na sociedade. Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, …