Paula Gárate Formoso

Presidenta

Basilio Durán Cupeiro

Vicepresidente

Yeyé Castro Brea

Secretaria

Javier Rodríguez del Río

Tesoureiro

Eva Losada Fonticoba

Vogal

Isabel Castro Carpente

Vogal

Lucía Fontán Rico

Vogal

Esther Martinez Bouza

Vogal

Belén Maneiros Pérez

Vogal

Dolores Veiga Carvajal

Vogal

Gonzalo Sueiras Pereira

Vogal

Solicita máis información

A chave é sensibilizar á cidadanía sobre a riqueza das distintas capacidades existentes na sociedade. Porque todos somos persoas con algún tipo de discapacidade nalgún momento da nosa vida, …