De acordo có establecido pola normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que, ao enviar un correo electrónico, está facilitando os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamiento: ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ASCM, con dirección info@ascmgalicia.org; RÚA SAN ROQUE Y ÁNIMAS, BLOQUE 2, Nº18-19, BAIXO, 15403 – FERROL (A CORUÑA).

 1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recompilados serán unicamente os que vostede achegue no seu correo electrónico.

A entidade poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

 Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.

 Xestionar o servizo de Atención ao cidadá, para dar resposta á dúbidas, queixas, comentarios o inquedanzas que vostede poida ter, relativas á información incluida no Sitio Web, así coma calesqueira outras consultas que poida ter.

 Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calesqueira relacións que a a entidade manteña con vostede.

No caso de que achegue Datos Persoais de terceiros, vostede ten responsabilidade de dita información e dos consentimentos oportunos para ser aportados coas finalidades nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS  SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación está baseada no consentimento que vostede outorga ao emprego do noso correo electrónico e enviarnos a información.

3.- DESTINATARIOS DE CESIÓN

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4.- DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

– Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.

– Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

– Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento

– Dereito á  portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL  ASCM dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL  ASCM ascm.ferrol@ascmferrol.com; RÚA SAN ROQUE Y ÁNIMAS, BLOQUE 2, Nº18-19, BAIXO, 15403 – FERROL (A CORUÑA).

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

 ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ASCM ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almaceados e os riscos provintes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.